Kostenbesparing met 24H Challenge – Status Quo – Hoezo?

SQH-logo

When patterns are broken, new worlds emerge.

Status Quo – Hoezo?

Status Quo – Hoezo? is er van overtuigd dat medewerkers meer talenten bezitten en meer kunnen dan ze etaleren tijdens hun werk.

Door patronen te doorbreken, door anders tegen zaken aan te kijken, door als het ware ‘hoezo?’ te zeggen tegen de Status Quo ben ik in staat die ‘verborgen talenten’ naar boven te halen. Hierbij heb ik altijd een concreet resultaat voor ogen. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Winst voor het bedrijf en winst voor de medewerker.

Centraal in mijn dienstverlening staat op dit moment het unieke 24H-Concept – dit uitdagende evenement is een onvergetelijke ervaring voor de deelnemers en voor het bedrijf en geeft trots en energie. In dit concept worden de talenten van de medewerkers ingezet om besparingen te realiseren en verspilling tegen te gaan.

Los van deze winst is de pay-off erg waardevol. Omdat in mijn filosofie de medewerker zelf aan het stuur zit, is het draagvlak voor deze besparingen erg hoog. Daarnaast zorgt dit concept voor een olievlekwerking met betrekking tot thema’s als kostenbewustzijn, samenwerking en verantwoordelijkheid nemen.

What do you think?

Please keep your comments polite and on-topic.

zestien + negentien =