Kostenbesparing met 24H Challenge – Status Quo – Hoezo?

SQH-logo

When patterns are broken, new worlds emerge.

Kostenbesparing is niet duur…

…als je maar gebruik maakt van de kracht van je medewerkers

De broekriem wordt aangetrokken. De crisis is nog lang niet over en de gevolgen ervan zijn zeker nog niet verdwenen. Het gaat om bedragen die je verstand te boven gaan.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. En wat denk je van de kosten om deze besparingen te realiseren.

Duur zonder resultaat
Stevige consultants komen in dure pakken en nog duurdere auto’s langs om te vertellen waar het bedrijf in moet snijden, wat minder kan en wat afgestoten moet worden. Zonder aan te voelen wat er écht leeft binnen de organisaties. Na alle plannenmakerij en mooie presentaties verdwijnen de meesten weer van het toneel. Draagvlak is er niet, onrust wel. Besparing blijft uit, een rekening volgt snel.
Bij het realiseren van de besparingen – met of zonder de hulp van deze zogeheten cost containment experts – zijn hoge extra kosten gemoeid. Gedwongen ontslagen zijn duur. En wat te denken van bijvoorbeeld het effect van een vacaturestop. Door natuurlijk verloop wordt de populatie kleiner, maar nieuwe aanwas blijft uit. Mensen blijven zitten waar ze zitten. Stilstand wordt achteruitgang.
Onzekerheid, onbegrip, verdriet: dit zijn herkenbare gevoelens in dergelijke situaties. En weet je hoeveel dat kost? Minder productieve mensen en een hoger ziekteverzuim!

Resultaat – Samen met je eigen mensen
Kosten maken is helemaal niet erg. Juist goed! Als het uiteindelijk maar waarde toevoegt. Het gaat om het elimineren van de verspilling. En wie weet nu beter waar verspilling optreedt dan de eigen medewerkers. Met enige ondersteuning, prikkeling en begeleiding zijn mensen uit de eigen geledingen heel goed in staat om te bepalen waar onnodige kosten worden gemaakt. Veel beter dan zo’n vreemdelingenlegioen.

Eigen mensen kunnen de verspilling vanaf de werkvloer identificeren in plaats van het cijfermatig geworstel met budgetten. Een gerichte aanpak blijkt veel effectiever dan de bekende kaasschaafmethode. En omdat medewerkers zelf nadenken over de mogelijke besparingen is het draagvlak automatisch veel groter.

Doordat deze werknemers zelf bijdragen aan hele belangrijke organisatie uitdagingen voelen ze zich belangrijk en nuttig. En wat te denken van de olievlekwerking op thema’s als samenwerken, verantwoordelijkheid geven en nemen, en kostenbewustzijn. Dat geeft energie, vertrouwen en kracht!